Avís legal

1. Avís Legal

En virtut de les obligacions establertes per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem que el present lloc web és propietat de Blanca Pi, amb NIF. 43444157D (d’ara endavant *Pipiripí) amb domicili al Carrer Lepant, 203, 08203 Sabadell, (Barcelona) i amb les següents dades de contacte: +34 699 001 540 / info@pipiripi.es.

2. Protecció de Continguts

L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits per *Pipiripí en la present Web (incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica així com els codis font de les pàgines web) pertanyen a *Pipiripí i/o a tercers als quals els han cedit els seus drets.

En cap cas l’accés al Lloc web implica algun tipus de permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part dels seus titulars, tret que s’estableixi expressament el contrari. Els presents termes i condicions d’ús del Lloc web no confereixen als USUARIS cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc web i/o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos.

Queda terminantment prohibida la utilització de tals elements, el seu total o parcial reproducció, comunicació i/o distribució amb finalitats comercials o lucratius, així com la seva modificació, alteració, *descompilació i/o qualsevol altre acte d’explotació del Lloc web. Sense perjudici de tot l’anterior, si l’Usuari o un tercer estima que algun contingut del Lloc web pogués vulnerar drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem així ho posin en el nostre coneixement com més aviat millor.

3. Accés i Ús del Lloc web

Tant l’accés al Lloc web com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en el mateix és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza. L’usuari es compromet a utilitzar els continguts, informació i dades del Lloc web de conformitat amb les presents condicions, termes i polítiques, amb la normativa d’aplicació i amb els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic. L’usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar els continguts del Lloc web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits o contraris als aquí establerts, lesius dels drets i interessos de *Pipiripí, dels altres usuaris, de tercers o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el present Lloc web o impedir la normal utilització o gaudi del mateix per part dels usuaris. *Pipiripí no respondrà de cap conseqüència, mal o perjudici que pogués derivar-se d’aquest accés o ús o de l’incompliment de les presents condicions, termes i polítiques ni es farà responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari) o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix a conseqüència de: (i) la presència d’un virus en l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i/o productes oferts per *Pipiripí. a través del seu Lloc web; (*ii) un mal funcionament del navegador; (*iii) l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

4. Enllaços a tercers

En el present Lloc web es poden utilitzar enllaços amb altres llocs web. *Pipiripí no es responsabilitza ni del contingut ni de les mesures de seguretat adoptades per qualsevol altra pàgina o lloc web a través del qual es té accés des del present Lloc web, llocs als quals accedeix l’interessat sota la seva exclusiva responsabilitat.

Així mateix, tampoc es garanteix l’absència de virus o altres elements en els continguts enllaçats des del Lloc web de *Pipiripí que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari) i/o en els documents o els fitxers de l’Usuari, excloent així mateix a *Pipiripí de tota responsabilitat derivada dels danys de qualsevol índole ocasionats per tot l’anterior.

5. Xarxes socials

T’informem què *Pipiripí pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores en les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de *Pipiripí es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari. *Pipiripí tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència en la xarxa social, informant-lo d’activitats productes o serveis, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts: · Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe. · Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia en la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que *Pipiripí consideri no apropiats.

6. Modificació d’Avís Legal, Política de Privacitat i de Protecció de Dades.

El Responsable del Fitxer es reserva el dret a modificar en tot moment i sense previ avís les presents condicions, termes i polítiques de privacitat per a adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions o pràctiques de la indústria, devent l’usuari consultar periòdicament les presents condicions, termes i polítiques a fi de comprovar o cerciorar-se de l’existència de canvis en aquestes, prenent com a referència la data de l’última actualització. Febrer 2022.

scroll-to-top